เมนูการใช้งาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.วิชาการ 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.วิชาการ 2561
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561

 

100

 

กติกาการแข่งขัน และสมัครเข้าแข่งขัน 

     1. การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ ครั้งที่ 14 คลิก สมัครออนไลน์ คลิก

     2. ประกวดประดิษฐ์ภาพแขวนฝาผนังจากวัสดุเหลือใช้ ภายใต้หัวข้อ "พลังงานหมุนเวียนสู่การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0" คลิก

     3. การแข่งขันประดิษฐ์รถ Power Jet Car คลิก / ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

     4. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / แข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ คลิก

     5. โครงการอบรมทักษะนักสร้างหุ่นยนต์สำหรับเยาวชน Robot Maker Training for Beginner คลิก

     6. การแข่งขันเรียงแก้ว รายละเอียด คลิก / สมัครออนไลน์ คลิก

5869rboy8ytrb1

 

1001