เมนูการใช้งาน

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

 

 

คณบดี ทีมบริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก

037 044

040 050

051 054