เมนูการใช้งาน

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557

DSC 0115    รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) และนายแสง ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้เป็นประธานร่วมจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ณ สนาม Southern Hills Golf & Country club อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ของนักศึกษา หารายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก

DSC 0117

 

 

DSC 0120

 

DSC 0123

DSC 0128

 DSC 0208

DSC 0317

ชมภาพการแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 เพิ่มเติมได้ที่

http://www.eng.psu.ac.th/gallery/category/94-golf2557.html